FairTrade
oblečení

Od českých
a slovenských
autorů

o nákupu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Doprava a platba
Jak můžeš platit
a s kým ti zásilka přifrčí
vrácení zboží
Je něco v nepořádku? Poradíme, pomůžeme, vyřešíme.
Obchodní podmínky
Pravidla nákupu podrobně
Licenční podmínky
pravidla pro autory podrobně
ochrana osobních údajů
vše v souhladu s GDPR.
to je vždycky podrobně

poštovné a balné

Při nákupu nad 1000 Kč je v každém slušném e-shopu doprava zdarma. My jsme slušný e-shop.

Zásilkovna (Z-Point, Z-Box, AlzaBox)

cena 85 – Kč

Zásilkovna (doručení na adresu)

cena 109 – Kč

Česká pošta (doručení na adresu)

cena 129 Kč

platba

platba kartou

poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s.

Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

metody a postup

PLATBA PŘEVODEM

po dokončení objednávky vám emailem přijdou platební údaje (číslo účtu a variabilní symbol)

Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím on-line obchodu DOTDOT umístěného na webovém rozhraní www.dotdot.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností:

wwworks s.r.o., se sídlem Toulovcovo nám. 151, Litomyšl
IČ: 05155851
DIČ: CZ05155851
zapsaná: u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 37263
adresa pro doručování: Toulovcovo nám. 151, Litomyšl
telefonní číslo: 605742925
kontaktní e-mail: info@dotdot.cz

jako prodávajícím
a vámi jako kupujícím.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Shrnutí obsahu obchodních podmínek
Kupní smlouvou se zavazujeme dodat vám zboží uvedené v objednávce a vy se zavazujete toto zboží převzít a zaplatit nám kupní cenu. Pro uzavření smlouvy je potřeba, abyste podali objednávku a aby došlo k jejímu přijetí z naší strany (podle článku 2). Informace o cenách se nacházejí v článku 3. Možné způsoby platby a dodání naleznete v článku 4 a 5. Informace o možnosti odstoupení od smlouvy po převzetí zboží jsou v článku 6. Reklamace se řídí naším Reklamačním řádem.


1.2. Jedná se o spotřebitelskou smlouvu?

O spotřebitelskou smlouvu se jedná v případě, že jste spotřebitelem, tj. pokud jste fyzickou osobou a zboží kupujete mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. V opačném případě se o spotřebitelskou smlouvu nejedná a nevztahuje se na vás ochrana spotřebitele dle právních předpisů a těchto obchodních podmínek.

1.3. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?
V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito obchodními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Reklamačním řádem, podle kterého budeme postupovat při reklamaci zboží;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
 • podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • objednávkou a jejím přijetím z naší strany,

a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:

 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (pouze pokud jste spotřebitelem).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem. Pokud jste spotřebitelem a právní řád státu vašeho bydliště poskytuje vyšší míru ochrany spotřebitele než český právní řád, je vám pak poskytována tato vyšší míra ochrany.

1.4. Jak vyjádříte souhlas s obchodními podmínkami?
Zasláním objednávky a dále též potvrzením na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito obchodními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.5. Co byste ještě ohledně obchodních podmínek měli vědět?
V případě, že je některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Znění obchodních podmínek můžeme měnit či doplňovat. Měnit či doplňovat obchodní podmínky lze pouze písemnou formou.

Vaše práva a povinnosti se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Znění těchto obchodních podmínek vám zašleme spolu s přijetím objednávky z naší strany.

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme kupní smlouvu?
Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali objednávku v souladu s těmito obchodními podmínkami a aby došlo k přijetí této objednávky z naší strany. Upozorňujeme, že prezentace zboží na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o náš návrh na uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2. Jak podat objednávku?
Objednávku můžete podat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovat všechny informace předepsané ve formuláři.

Před odesláním objednávky prostřednictvím objednávkového formuláře vám bude sdělena rekapitulace objednávky včetně konečné ceny (obsahující veškeré daně, cla a poplatky). V rámci rekapitulace máte poslední možnost měnit zadané údaje.
Závaznou objednávku podáte stisknutím tlačítka „Zaplatit objednávku“, čímž se zároveň zavazujete uhradit kupní cenu v plné výši. Údaje uvedené v závazné objednávce považujeme za správné a úplné. O jejich změně nás bezodkladně informujte telefonicky či e-mailem.

2.3. Můžete již odeslanou objednávku zrušit nebo změnit?
Objednávku, kterou jsme dosud nepřijali, můžete zrušit či změnit telefonicky nebo e-mailem. Všechny námi přijaté objednávky jsou závazné. Pozdější zrušení či změny objednávky jsou možné pouze po dohodě s námi. Pokud je takto zrušena objednávka zboží, ohledně kterého nejde odstoupit od smlouvy (podrobněji v článku 6), máme nárok na náhradu nákladů, které jsme již v souvislosti se smlouvou vynaložili.

2.4. Jak zjistíte, že jsme přijali objednávku a kdy je uzavřena smlouva?
O obdržení objednávky vás budeme informovat. Informace o obdržení objednávky je přijetím objednávky z naší strany.

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí objednávky z naší strany na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Pokud by k přijetí objednávky nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy převezmete objednané zboží.

2.5. Máte možnost získat smlouvu v textové podobě?
Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány emailem nebo na vaši žádost vytištěny poštou. Při zasílání poštou vás můžeme požádat o úhradu nákladů s tím spojených.

Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

3. CENA

3.1. Může se cena na webovém rozhraní měnit?
Pokud cena uvedená u zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání již není aktuální, neprodleně vás na tuto skutečnost upozorníme. Na přijaté objednávky však nemá vliv změna ceny, ke které došlo v mezidobí mezi odesláním objednávky a jejím přijetím z naší strany.

V případě, že na naší straně došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, nejsme povinni dodat vám zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu pro zdánlivost našeho právního jednání dle § 552 občanského zákoníku, event. pro omyl dle § 571 občanského zákoníku.

3.2. Lze kombinovat slevy z ceny zboží?
Případné slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, ledaže je na webovém rozhraní výslovně uvedeno něco jiného.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Jaké způsoby platby přijímáme?
Kupní cenu můžete uhradit především následujícími způsoby:

 • bezhotovostně před dodáním zboží on-line platební kartou nebo prostřednictvím platební brány;
 • bezhotovostně před dodáním zboží převodem na náš bankovní účet (pokyny vám budou sděleny v potvrzení objednávky).

Případné další způsoby platby a případné poplatky spojené s některými způsoby platby jsou uvedeny na webovém rozhraní.

4.2. Kdy nastane splatnost kupní ceny?
Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná do pěti dnů od přijetí objednávky, cena je uhrazena okamžikem připsání příslušné částky na náš bankovní účet. Pokud neobdržíme cenu v době splatnosti, vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy.

4.3. Můžeme požadovat zálohu nebo uhrazení předem?
Vezměte na vědomí, že v souladu s § 2119 odst. 1 občanského zákoníku jsme oprávněni požádat vás o uhrazení celé ceny zboží (příp. zálohy) před jeho odesláním nebo předáním.

Upozorňujeme, že pokud zvolíte úhradu platby bezhotovostním převodem a uhradíte platbu dříve, než z naší strany dojde k uzavření smlouvy v souladu s bodem 2.4, jedná se o zálohu na uhrazení ceny zboží. V případě, že smlouva bude následně uzavřena, započte se záloha na cenu zboží.

4.4. Jak vystavujeme daňový doklad?
Souhlasem s těmito obchodními podmínkami nám udělujete souhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1. Jak posíláme zboží?
Způsoby dodání zboží včetně výše nákladů na dodání zboží jsou uvedené na webovém rozhraní. Konkrétní způsob dodání zboží můžete zvolit v objednávce.
V objednávce bude vždy uvedena konečná cena, která již náklady na zvolený způsob dopravy zahrnuje.

5.2. Kdy vám zboží dodáme?
Čas dodání zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu dopravy a platby, zboží však dodáme nejpozději do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy.

Dobu dodání zboží externími dopravci však nemůžeme ovlivnit. V případě problémů týkajících se doby dodání nás kontaktujte a my budeme situaci s dopravcem řešit.
Zboží, které je skladem, zpravidla expedujeme do dvou pracovních dnů od přijetí objednávky (při zaslání zboží na dobírku nebo při osobním odběru), případně od připsání platby na náš účet (při bezhotovostní platbě před dodáním zboží).

Zboží, které není skladem, expedujeme, jakmile je to možné. O přesném datu vás budeme informovat.

Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik, kdy je vám zboží doručeno. Pokud bezdůvodně odmítnete převzít zboží, nepovažuje se tato skutečnost za nesplnění povinnosti dodat zboží z naší strany, ani za odstoupení od smlouvy z vaší strany.

Vlastnické právo ke zboží nabýváte okamžikem zaplacení celé kupní ceny, ne však dříve, než zboží převezmete.

5.3. Jak postupovat při převzetí zboží?
Při převzetí zboží zkontrolujte neporušenost obalu zboží. Pokud zjistíte nedostatky, neprodleně informujte dopravce i nás. Pokud odmítnete zásilku s poškozeným obalem převzít, nepovažuje se to za bezdůvodné odmítnutí zboží.

Okamžikem převzetí zboží (nebo okamžikem, kdy jste měli povinnost zboží převzít, ale v rozporu se smlouvou jste tak neučinili), na vás přechází odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží.

5.4. Co se stane v případě, že zboží nepřevezmete?
Pokud je z důvodů na vaší straně nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, jste povinni uhradit náklady spojené s takovým doručováním.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. Jak můžete od smlouvy odstoupit?
Od kupní smlouvy můžete jako spotřebitel bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená osoba od dopravce převzal zboží; nebo

 • poslední kus zboží, objednal-li jste v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,
 • poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo
 • první dodávku zboží, jedná-li se o pravidelnou dodávku zboží po ujednanou dobu.

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme zaslat na naši doručovací adresu spolu se zbožím nebo na e-mail a neprodleně poté nám zaslat zboží na naši doručovací adresu. Pro odstoupení od smlouvy lze využít vzorový formulář.

 

6.2. Jaké má odstoupení od smlouvy důsledky?
Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší a hledí se na ni, jako kdyby nebyla uzavřena, včetně závazků z vedlejších smluv; tím není dotčeno ustanovení bodu 6.4 a 6.5.
Byl-li vám společně se zbožím poskytnut s vaším souhlasem dárek, pozbývá darovací smlouva odstoupením od smlouvy kteroukoliv ze stran účinnosti. Dárek nám zašlete zpět společně s vraceným zbožím.

6.3. Jakým způsobem nám vrátíte zboží?
Zboží jste povinni nám vrátit do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na naši doručovací adresu, do jakékoliv provozovny nebo na adresu našeho sídla. Zboží nezasílejte na dobírku, nejsme povinni jej takto převzít.

K vrácenému zboží doporučujeme přiložit:

 • kopii dodacího listu a faktury (pokud byly vystaveny) nebo jiný doklad prokazující koupi zboží;
 • písemné vyjádření o odstoupení od smlouvy (na našem formuláři nebo jinak) a zvoleném způsobu vrácení peněz.

Nepředložení některého z výše uvedených dokladů nebrání kladnému vyřízení vašeho odstoupení od smlouvy dle zákonných podmínek.

6.4. Kdy dostanete zpět své peníze?
Veškeré přijaté peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Berte však na vědomí, že nejsme povinni vrátit vám peníze dříve, než nám vrátíte zboží nebo prokážete, že jste nám zboží odeslali.

Vedle kupní ceny máte i nárok na vrácení nákladů na dodání zboží k vám. Jestliže jste však zvolili jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který nabízíme, vrátíme vám náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Peníze vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je přijali (pokud nám do deseti dnů od odstoupení od smlouvy žádný jiný nesdělíte a nevzniknou vám tímto žádné další náklady), nebo způsobem, jaký budete požadovat.

Náklady spojené s odesláním vráceného zboží na naši adresu hradíte vy, a to i v případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5. Co když bylo vrácené zboží poškozené?
Při zasílání zabalte zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení.

Zboží je možné vyzkoušet pouze v takovém rozsahu, aby bylo možné se seznámit s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Pokud zjistíme, že vámi vrácené zboží je poškozené, opotřebené, znečištěné či částečně spotřebované, odpovídáte nám za toto snížení hodnoty zboží.

6.6. Kdy od smlouvy odstoupit nelze?
V souladu s § 1837 občanského zákoníku není možné odstoupit mimo jiné od smluv o dodávce zboží, které bylo vyrobeno podle vašich požadavků nebo přizpůsobeno pro vaši osobu.

6.7. Kdy můžeme odstoupit od kupní smlouvy my?
Vyhrazujeme si právo odstoupit od smlouvy v následujících případech:

 • neobdrželi jsme od vás kupní cenu v době splatnosti nebo jste zboží nepřevzali;
 • zboží z objektivních příčin (především proto, že zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do ČR atd.) není možné za původních podmínek dodat;
 • plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním.

V případě, že nastala některá z výše uvedených skutečností, budeme vás o našem odstoupení od smlouvy neprodleně informovat.

Pokud jste již zcela nebo zčásti uhradili kupní cenu, vrátíme vám přijatou částku do pěti dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet, který nám pro tento účel sdělíte, nebo ze kterého jste provedli úhradu.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, § 2158 až 2174b občanského zákoníku). Ustanovení § 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí. Při uplatňování práv z vadného plnění budeme postupovat v souladu s naším Reklamačním řádem.

 

8. DALŠÍ INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

8.1. Jaká oprávnění máme k výkonu naší činnosti?
K prodeji zboží jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Naše činnost nepodléhá jinému povolování.

8.2. Jak vyřizujeme stížnosti?
Případné stížnosti vyřizujeme prostřednictvím našeho kontaktního e-mailu. Stížností se následně budeme zabývat a pokusíme se ji vyřídit bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Dále se můžete obrátit na příslušný živnostenský úřad nebo na Českou obchodní inspekci.

8.3. Jaká máte práva při vzniku spotřebitelského sporu?
Jste-li spotřebitel a vznikne-li mezi námi spor ze smlouvy, který se nám nepodaří vyřešit přímo, máte právo obrátit se s tímto sporem na Českou obchodní inspekci (adresa: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1; webové rozhraní: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefon: +420 296 366 360) nebo na Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (adresa: Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice, webové rozhraní: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefon: +420 261 263) za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Toto právo můžete uplatnit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé uplatnili právo, které je předmětem tohoto spotřebitelského sporu.
Pro podání stížnosti týkající se zboží nebo služeb, které jste u nás zakoupili, a pro vyhledání subjektu alternativního řešení sporů můžete rovněž využít on-line platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. REGISTRACE NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

9.1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?
Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

9.2. K čemu uživatelský účet slouží?
Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především objednávat zboží, sledovat objednávky a spravovat uživatelský účet. Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

9.3. Kdy můžeme váš uživatelský účet zrušit?
Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím vašeho účtu dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto obchodních podmínek.

10. RECENZE

10.1. Kdo může přidat recenzi?
Veškeré uživatelské recenze na webovém rozhraní jsou psány našimi skutečnými zákazníky, kterým jsme na základě nimi utvořené objednávky dodali jimi požadované zboží.

Přidávání recenzí je umožněno pouze po dokončení nákupu na webovém rozhraní, a to prostřednictvím odkazu, který je zákazníkovi zaslán prostřednictvím e-mailu, případně prostřednictvím uživatelského účtu na webovém rozhraní.

Na webovém rozhraní mohou být rovněž zveřejňovány recenze, které byly našimi zákazníky zveřejněny na veřejných internetových službách, zejména v rámci služeb Google, Heuréka a Firmy.cz.

10.2. Jak recenze ověřujeme?
Každou recenzi před jejím zveřejněním ověřujeme. Recenzi může přidat pouze zákazník, který dokončil nákup na webovém rozhraní.

Před převzetím a zveřejněním recenze z výše uvedených veřejných internetových služeb na webovém rozhraní ověřujeme, zda recenze byly sepsány našimi skutečnými zákazníky.

Zjistíme-li, že recenze byla vytvořena někým, kdo na webovém rozhraní nákup neuskutečnil, jsme oprávněni takovou recenzi odstranit, případně ji nezveřejnit.

11. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

11.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?
Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Šířit obsah webových stránek je dovoleno pouze takovým způsobem, aby zůstalo zřejmé, že se jedná o obsah umístěný na webovém rozhraní, tedy zejména pro účely propagace webového rozhraní.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. 

11.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní
Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 3. 2023

vrácení zboží

reklamace

Reklamace se řídí obchodními podmínkami a reklamačním řádem.
Život je příliš krátký a proto jsme ti připravili výcuc:

 • 1. krok

  Zboží pečlivě zabal (nemusíš použít původní obal)

 • 2. krok

  Zboží zašli na adresu Toulovcovo nám. 151, Litomyšl.

 • 3. krok

  Poškození posoudíme a dáme vědět nejpozději do 30 dnů

licenční podmínky

Tyto rámcové licenční podmínky (dále jen „licenční podmínky“) se vztahují na licenční smlouvy uzavřené prostřednictvím webovém rozhraní www.dotdot.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností: wwworks s.r.o., se sídlem Toulovcovo nám. 151, Litomyšl
IČ: 05155851
DIČ: CZ05155851
zapsaná: u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 37263
adresa pro doručování: Toulovcovo nám. 151, Litomyšl
telefonní číslo: 605742925
kontaktní e-mail: autori@dotdot.cz

jako nabyvatelem licence
a vámi jako poskytovatelem licence.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Shrnutí obsahu licenčních podmínek
Tyto licenční podmínky se vztahují na licenční smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní. Pro uzavření licenční smlouvy je potřeba, abyste prostřednictvím webového rozhraní odeslali návrh a aby došlo k jeho přijetí z naší strany podle článku 2. Uzavřením licenční smlouvy nám udělujete licenci k užití autorského díla v rozsahu článku 3 a my se zavazujeme uhradit vám odměnu podle článku 4.

1.2. K čemu slouží webové rozhraní?
Webové rozhraní je internetový obchod, na kterém mohou třetí osoby nakupovat zejména textilní a jiné zboží s originálními grafickými motivy, které navrhujete vy jakožto poskytovatelé licence a autoři. Zboží s vámi navrženými grafickými motivy připravujeme a prodáváme my jakožto nabyvatelé licence a provozovatelé internetového obchodu. Webové rozhraní je zároveň prostor pro prezentaci vaší osoby a tvorby.

1.3. Kdo může uzavřít licenční smlouvu?
Licenční smlouvu může uzavřít každá fyzická osoba, která si založila uživatelský účet autora (autorské rozhraní) na webovém rozhraní. Nepotřebujete tedy disponovat živnostenským ani jiným oprávněním, pokud vám tato povinnost nevyplývá ze zákona.

1.4. Čím se řídí naše vzájemná práva a povinnosti?
V první řadě smlouvou, která je tvořena následujícími dokumenty:

 • těmito licenčními podmínkami, které vymezují naše vzájemná práva a povinnosti;
 • Zásadami ochrany osobních údajů, které upravují ochranu vašich osobních údajů;
  podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy;
 • vaším návrhem a jeho přijetím z naší strany,
 • a v otázkách neupravených smlouvou se naše vzájemná práva a povinnosti řídí českým právním řádem, zejména následujícími právními předpisy:
 • zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“);
 • zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“).

Pokud se vaše bydliště nebo sídlo nachází mimo Českou republiku, nebo pokud náš právní poměr obsahuje jiný mezinárodní prvek, souhlasíte s tím, že se náš vztah řídí českým právem, a že veškeré spory z licenčních smluv budou rozhodovat české soudy.

1.5. Jak vyjádříte souhlas s licenčními podmínkami?
Vytvořením uživatelského účtu autora na webovém rozhraní a dále též podáním nabídky na webovém rozhraní stvrzujete, že jste se s těmito licenčními podmínkami seznámili a souhlasíte s nimi.

1.6. Je možné licenční podmínky měnit?
Znění licenčních podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. O změně licenčních podmínek vás budeme informovat alespoň 1 měsíc před plánovanou účinností změny prostřednictvím uživatelského účtu autora nebo e-mailu.

Pokračováním v užívání uživatelského účtu autora vyjadřujete souhlas s aktuální verzí licenčních podmínek. V případě nesouhlasu se změnou licenčních podmínek máte možnost tuto změnu odmítnout, musíte tak učinit alespoň 3 pracovní dny před nabytím účinnosti změn; v takovém případě se náš smluvní vztah bude řídit původní verzí licenčních podmínek bez aplikace této změny. Uzavírat nové licenční smlouvy vám však nemusíme umožnit, dokud nebudete souhlasit s aktuální verzí licenčních podmínek.

Vaše práva a povinnosti se vždy řídí aktuálním zněním licenčních podmínek.

1.7. Co byste ještě ohledně licenčních podmínek měli vědět?
V případě, že je některé ustanovení těchto licenčních podmínek neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se mu svým smyslem nejvíce blíží. Tím není dotčena platnost ostatních ustanovení.
Aktuální verze licenčních podmínek je vždy k dispozici na webovém rozhraní.

2. LICENČNÍ SMLOUVA

2.1. Jak uzavíráme licenční smlouvu?
Pro uzavření smlouvy je nutné, abyste odeslali návrh v souladu s těmito licenčními podmínkami a aby došlo k přijetí tohoto návrhu z naší strany.

2.2. Jak odeslat návrh?
Návrh můžete odeslat vždy prostřednictvím webového rozhraní (vyplněním formuláře a nahráním souboru v požadovaném formátu) nebo jiným způsobem, který dle informací na webovém rozhraní umožňujeme.

Součástí návrhu je zobrazení vašeho autorského díla, ke kterému nám udělujete licenci v souladu s čl. 3.

Návrh odešlete stisknutím tlačítka „Odeslat“. Údaje uvedené v  návrhu považujeme za správné a úplné.

2.3. Můžete již odeslaný návrh zrušit nebo změnit?
Pokud chcete zrušit nebo změnit již odeslaný návrh, kontaktujte nás telefonicky nebo e-mailem.

2.4. Jak zjistíte, že jsme přijali návrh a kdy je uzavřena smlouva?
O přijetí návrhu vás budeme informovat prostřednictvím webového rozhraní a zasláním e-mailu.

Licenční smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je vám doručeno přijetí návrhu z naší strany na vaši e-mailovou adresu (uvedenou při registraci vašeho uživatelského účtu autora).

Dokumenty tvořící smlouvu vám budou zaslány e-mailem. Dokumenty tvořící smlouvu archivujeme v elektronické podobě. Smlouva není přístupná třetím osobám.

2.5. Kdy můžeme odmítnout návrh?
Váš návrh můžeme odmítnout a smlouvu neuzavřít dle našeho uvážení. Zejména odmítneme návrhy, které by mohly porušovat právní řád České republiky nebo práva třetích osob nebo které by mohly poškozovat naše dobré jméno.

3. LICENCE

3.1. Co je to licence?
Licencí je myšleno naše právo užít vaše autorské dílo, které nahrajete na webové rozhraní při odeslání návrhu. Toto právo získáváme okamžikem uzavřením licenční smlouvy prostřednictvím webového rozhraní v souladu s čl. 2.

3.2. V jakém rozsahu nám udělujete licenci?
Jakmile nám udělíte licenci, máme právo využívat vaše autorské dílo pro naplnění účelů webového rozhraní uvedených v čl. 1.2, tedy pro výrobu a prodej textilního a jiného zboží zobrazujícího autorské dílo a s tím související činnosti, zejména propagaci webového rozhraní a našich produktů. Máme tedy právo autorské dílo zobrazovat na výrobcích a zveřejňovat na webovém rozhraní i jinde.

Licenci nám poskytujete pro výrobu a prodej jakéhokoliv zboží jakékoliv barvy, kvality a rozměrů, ledaže ve vašem návrhu jmenovitě vyberete pouze konkrétní parametry.

Licence je neomezená co do územního a množstevního rozsahu, zejména neomezená množstvím vyrobeného a prodaného zboží zobrazujícího autorské dílo.

Jsme oprávněni vaše autorské dílo upravovat a měnit, zejména pokud jde o technické parametry, pokud je to nezbytné pro dosažení účelu licence. O každé změně vás nejprve informujeme. Nejsme bez vašeho souhlasu oprávněni činit výraznější zásahy do podstatných grafických prvků autorského díla.

Licenci nám udělujete jako nevýhradní. To znamená, že vaše autorské dílo můžete dál užívat a nakládat s ním jakýkoliv způsobem, který není v rozporu s naší licencí. Zejména tedy nesmíte udělit jiné osobě k autorskému dílu výhradní licenci.

Licenci nejsme povinni využít. Zda licenci využijeme, závisí zejména na tom, zda si zboží zobrazující vaše autorské dílo objedná zákazník.

3.3. Na jak dlouho nám udělujete licenci?
Licence se uděluje jako časově neomezená. Máte však právo kdykoliv prostřednictvím vašeho uživatelského účtu autora požádat o ukončení nabídky a prodeje zboží zobrazujícího vaše autorského. Takové žádosti vyhovíme bez zbytečného odkladu, zpravidla ihned po vyřízení stávajících objednávek zboží. Ukončením nabídky a prodeje zboží není dotčeno naše právo užívat vaše autorské dílo k propagaci webového rozhraní a našich produktů.

Berte prosím na vědomí, že v žádném případě nejste oprávněni požadovat vrácení či zanechání užívání již prodaného zboží zobrazujícího vaše autorské dílo, ani nejste oprávnění požadovat v souvislosti s tím odměnu ani jinou kompenzaci nad rámec odměny podle čl. 4.

3.4. Jaké jsou vaše povinnosti ve vztahu k autorskému dílu?
Je vaší odpovědností ujistit se, že autorské dílo, ke kterému nám udělujete licenci, nemá a nebude mít právní vady. To znamená, že k autorskému dílu neuplatňují práva jiné osoby než vy. Odpovídáte tedy za to, že jste autory autorského díla (že se nejedná o plagiát) a že jste k autorskému dílu neudělili výhradní licenci třetí osobě.
Pokud tuto povinnost porušíte a jakákoliv třetí osoba vůči nám uplatní nárok z důvodu porušení práv k autorskému dílu, zavazujete se nás v plné výši odškodnit.

4. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Jaká je vaše odměna za poskytnutí licence?
Samotné poskytnutí licence není spojeno s žádnou odměnou. Nárok na odměnu získáte, jakmile si zákazník na webovém rozhraní objedná zboží zobrazující vaše autorské dílo, uhradí kupní cenu a marně uplyne 14denní lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy. Výše vaší odměny za každé takto prodané zboží je uvedena na webovém rozhraní. Odměna vám bude připsána na vaše konto ve vašem uživatelském účtu autora.

4.2. Kdy je vaše odměna splatná a jak vám bude uhrazena?
Nárok na vyplacení odměny získáte, jakmile aktuální výše vašeho konta na vašem uživatelském účtu autora dosáhne 1000 Kč. Výjimečně vám na vaši žádost vyplatíme aktuální výši vašeho konta, i když bude nižší než 1000 Kč.

Odměna je splatná do patnácti dní oproti faktuře vystavené po splnění výše uvedených podmínek. Pokud k vašemu uživatelskému účtu autora není přiřazeno IČO, bude vám odměna vyplacena automaticky, a to do 15. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke splnění podmínky dle předchozího odstavce.

Odměna vám bude uhrazena na bankovní účet, a to na číslo účtu, které je uvedeno ve vašem uživatelském účtu autora.

5. REGISTRACE AUTORA NA WEBOVÉM ROZHRANÍ

5.1. Jak se můžete registrovat na webovém rozhraní?
Registrací prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní je založen uživatelský účet autora. Přístupové údaje do uživatelského účtu uchovávejte v tajnosti. Neneseme odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetí osobou.

Informace uváděné při registraci musí být pravdivé a úplné. Účet, při jehož založení byly použity nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme bez náhrady zrušit. V případě změn ve vašich údajích doporučujeme provést jejich bezodkladnou úpravu v uživatelském účtu.

5.2. K čemu uživatelský účet autora slouží?
Prostřednictvím uživatelského účtu můžete především podávat nabídky na uzavření licenční smlouvy, sledovat aktuální výši vašeho konta a spravovat uživatelský účet autora.

Za účelem propagace vaší tvorby a webového rozhraní jsou vybrané části vašeho uživatelského účtu autora a vaše autorská díla veřejně dostupná.

Případné další funkce uživatelského účtu jsou vždy uvedeny na webovém rozhraní.

5.3. Kdy můžeme váš uživatelský účet autora zrušit?
Vezměte na vědomí, že máme právo váš uživatelský účet autora bez náhrady zrušit, pokud prostřednictvím něj dochází k porušování dobrých mravů, platných právních předpisů nebo těchto licenčních podmínek.

6. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ODPOVĚDNOST A UŽÍVÁNÍ WEBOVÉHO ROZHRANÍ

6.1. Je obsah webových stránek chráněn autorským právem?

Obsah webových stránek umístěných na webovém rozhraní (texty včetně obchodních a licenčních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn naším autorským právem nebo právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, ani používat k jakémukoli účelu bez našeho souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Šířit obsah webových stránek je dovoleno pouze takovým způsobem, aby zůstalo zřejmé, že se jedná o obsah umístěný na webovém rozhraní, tedy zejména pro účely propagace webového rozhraní nebo jednotlivých autorů.

Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

6.2. Odpovědnost a užívání webového rozhraní
Neneseme odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmíte používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

Tyto licenční podmínky jsou platné a účinné od 15. 3. 2023

Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.dotdot.cz (dále jen „webové rozhraní“)
Správce osobních údajů:
wwworks s.r.o., se sídlem Toulovcovo nám. 151, Litomyšl
IČ: 05155851
DIČ: CZ05155851
zapsaná: u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 37263

Kontaktní údaje správce osobních údajů:
adresa pro doručování: Toulovcovo nám. 151, Litomyšl
telefonní číslo: 605742925
kontaktní e-mail: autori@dotdot.cz

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?
Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

1.2. Co jsou osobní údaje?
Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):
identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, rodné číslo, pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;
kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, e-mailová adresa;
další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

2. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Jak získáváme vaše osobní údaje?
Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky (event. v rámci kontaktního formuláře), případně při zřízení uživatelského účtu či vkládání recenzí. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom, prosím.

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?
Osobní údaje zadané při poptávání (zejména prostřednictvím kontaktního formuláře) a objednávání zboží či služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě a za účelem uzavření a plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.

Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě plnění smlouvy a výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

Osobní údaje zadané v rámci zveřejňování recenzí na webovém rozhraní můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat na základě zákonné povinnosti, a to zejména za účelem ověřování pravosti recenzí.

Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít na základě našeho oprávněného zájmu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží nebo služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv (i v rámci objednávání zboží či služeb) odmítnout.

Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu, zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 15 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, za účelem kontroly a zlepšování našich služeb a našeho zboží a zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží nebo službě a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Pokud prostřednictvím souborů cookies dochází ke zpracování osobních údajů, tyto osobní údaje zpracováváme na základě a pro účely uzavření a plnění smlouvy (týká se pouze nezbytných cookies) nebo na základě vašeho souhlasu (který udělujete v příslušné liště umístěné na webovém rozhraní, přičemž bez tohoto souhlasu není možné tyto soubory cookies shromažďovat), a to zejména pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho souhlasu.

2.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?
Osobní údaje zadané v rámci poptávání a objednávání zboží či služeb nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení a/nebo kontrolu a zlepšování našich služeb a našeho zboží v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní, na kterém budeme nabízet služby nebo zboží obdobné těm, které jste si od nás objednali, event. po dobu uvedenou v souhlasu.

3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:
prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;
telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;
písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;
u příslušných souborů cookies – v nastavení webového rozhraní nebo v nastavení vašeho internetového prohlížeče;
v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným způsobem).

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

3.2. Právo na přístup k osobním údajům
Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím:
účel zpracování;
kategorie zpracovávaných osobních údajů;
příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;
doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

3.3. Právo na opravu
Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

3.4. Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud:
osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány;
jste odvolali souhlas se zpracováním;
jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů;
osobní údaje byly zpracovávány protiprávně.

Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

3.6. Právo na omezení zpracování
Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud:
popíráte přesnost svých osobních údajů;
je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů;
již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků;
vznesete námitku proti zpracování.

Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.
Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

3.7. Právo na přenositelnost údajů
Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

3.8. Jak můžete svá práva uplatnit?
Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu.

Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Kdo vaše osobní údaje zpracovává?
Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení.
V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům, dodavatelům cloudových úložišť, správcům e-mailových kampaní, společnosti poskytující certifikát „Ověřeno zákazníky“, externí účetní nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu.

Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

4.2. Jak osobní údaje zpracováváme?
Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

5. SOUBORY COOKIES

5.1. Co jsou to cookies?
Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní.

Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

5.2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?
Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud nedojde k jejich expiraci nebo dokud je nesmažete.

Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:
cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, které využíváme pro uzavírání a plnění smlouvy (zejména nezbytné cookies), případně na základě výše uvedeného souhlasu. Tyto cookies mohou být dočasné nebo trvalé;
nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání základních funkcí, zpravidla vás nijak neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;
výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou zpravidla anonymní, ke shromažďování těchto souborů cookies dochází na základě vašeho souhlasu (který udělujete v příslušné liště umístěné na webovém rozhraní, přičemž bez tohoto souhlasu není možné tyto soubory cookies shromažďovat);
cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám na základě vašeho souhlasu (který udělujete v příslušné liště umístěné na webovém rozhraní, přičemž bez tohoto souhlasu není možné tyto soubory cookies shromažďovat) umožňují zejména analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies;
funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;
cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

5.3. Používané služby pracující s cookies
Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“), službu Facebook Pixel poskytovanou společností Facebook Inc. a službu Sklik poskytovanou společností Seznam.cz, a.s. Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies.

Služba Google Analytics slouží k získání statistických informací o vašem užívání webového rozhraní. Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 2 letech, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.

Služba Google Ads slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Google a k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 18 měsících, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.
Služba Facebook Pixel slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Meta platforms Inc. a k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 2 letech, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.

Služba Sklik.cz slouží k vaší identifikaci v rámci reklamní sítě společnosti Seznam.cz a k opětovnému cílení reklamy (retargeting a remarketing). Soubory cookies získané touto službou expirují v závislosti na nastavení prohlížeče, nejvýše pak po 18 měsících, popřípadě dokud nedojde k jejich manuálnímu odstranění z vaší strany.
Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

5.4. Jak nastavit a případně odmítnout zpracování souborů cookies
Návod, jak správně nastavit a spravovat zpracování souborů cookies ve vašem internetovém prohlížeči, naleznete zde:
Google Chrome – https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs
Internet Explorer – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Microsoft Edge – https://support.microsoft.com/cs-cz/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
Mozilla Firefox – https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies-dat-stranek?redirectlocale=cs&redirectslug=vymazani-cookies
Opera – https://help.opera.com/cs/latest/web-preferences/#cookies
Safari – https://support.apple.com/cs-cz/guide/safari/sfri11471/mac

Tyto Zásady jsou platné a účinné od 15. 3. 2023